سروران گرامی

با توجه به استقبال پرشور شما از طرح بزرگ درختکاری مسیر اربعین حسینی و محدودیت های فنی و اجرایی پروژه جهت مشارکت همه عزیزان لازم است فرم زیر را با دقت تکمیل کنید تا ما بتوانیم با رعایت اولویت به خدمتگزاری شایسته بپردازیم.

از آنجا که کلیه ارتباط های بعدی  ما با شما عزیزان از طریق ایمیل (نام کاربری) و تلفن همراه است خواهشمندیم در تکمیل آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.

والسابقون السابقون اولئک المقربون

مرد
زن